Máme aplikaci, která Vám pomůže s organizací zápisů a přijímacích zkoušek

  • V klidu a bez stresu
  • S minimální čekací dobou

Jsou Vám tyto problémy doprovázející přijímací řízení povědomé?

I. Naše řešení

Identifikovali jsme problémy, které mohou nastat při organizaci přijímacího řízení.
Na tyto problémy jsme našli řešení, které představuje naše aplikace PřihlásímSe.

Řešení pro: Neznámý počet zájemců

Náš systém obsahuje formulář, jehož prostřednictvím rodiče své děti přihlašují. Vy jen stanovíte počet termínů a jejich kapacitu. Rodiče si poté vyberou jeden z termínů, v němž jejich děti chtějí zkoušku absolvovat. Máte pak jistotu, že se dostaví pouze stanovený počet zájemců.

Řešení pro: Dlouhá čekací doba

Problém s několikahodinovým čekáním rodičů a dětí je s naší aplikací už naštěstí minulostí. Na ZUŠ, kde probíhal pilotní provoz, jsme dosáhli zkrácení doby čekání z průměrných 2 h na 10 min. Každý rodič přijde už s pořadovým číslem - tím pádem každý ví,
kdy půjde na řadu.

Řešení pro: Sestavování přijímacích komisí

Samotné sestavování komisí se nyní stává hračkou, protože víte, jaký je zájem o jednotlivé termíny, a tak podle toho můžete přesně na míru sestavit dílčí komise.

Řešení pro: Stres a únava

S dlouhou čekací dobou jde ruku v ruce i stres a únava. Práce a komunikace s nadějným hudebníkem nebo prvňáčkem (stejně tak i rodičem) bude snazší po 10 minutách čekání, než po několika hodinách.

Řešení pro: Administrativní náročnost

Díky online přihlašování znáte všechny potřebné osobní údaje už dopředu. Před každou zkouškou či pohovorem si můžete vytisknout jednotlivé přihlášky nebo prezenční archy a zdlouhavé vypisování rukou už nebudete muset absolvovat.

II. Jak to funguje?

Vyzkoušejte si, jak se uchazeči mohou přihlašovat na:Systém PřihlásímSe je webová aplikace, která je poskytována jako služba. Pomocí webového prohlížeče se můžete k aplikaci odkudkoli přihlásit bez nutnosti instalace dalších zbytečných programů. V aplikaci zajistíte vše od vypisování termínů po tisk prezenčních archů.
Stejně jednoduše s aplikací pracují i rodiče, kteří mohou provést přihlášení a výběr termínu na speciální adrese nebo přímo prostřednictvím webových stránek vaší školy.


Připravili jsme pro Vás přehlednou uživatelskou příručku s podrobným návodem, jak s aplikací pracovat. Pokud si nebudete vědět s čímkoli rady, zodpovíme Vaše dotazy na e-mailu info@prihlasimse.cz nebo telefonu 792 461 910.

III. Víme, že to funguje

Projekt PřihlásímSe začal jednoduše - chtěli jsme pomoci mamince jednoho ze spoluzakladatelů naší firmy, která je ředitelkou ZUŠ.
Chtěla něco udělat s administrativní náročností, dlouhým čekáním a nervovým vypětím dětí, rodičů i učitelů při talentových zkouškách. Vymysleli jsme systém, který jí v tomto pomohl, a odezva byla tak pozitivní, že jsme se rozhodli tento systém nabídnout i ostatním.

Věříme tomu

Naší aplikaci věříme. V případě nespokojenosti Vám garantujeme možnost do 14 dnů službu vypovědět a my Vám vrátíme peníze. Můžete si tak službu sami v klidu nezávazně vyzkoušet.

Aplikace PřihlásímSe naší škole umožnila poskytnout rodičům uchazečů komfortní, přehledné a časově nenáročné řešení přihlášování na talentové zkoušky. Nám navíc významně vypomáhá při organizaci přijímacího řízení a v jeho hladkém průběhu.

MgA. Dagmar Bradová

ředitelka ZUŠ Židlochovice

Ušetřete rodičům čas a sobě nervy

Dovolte nám nabídnout Vám aplikaci PřihlásímSe.
Aplikaci, která Vám pomůže s organizací přijímacích a talentových zkoušek nebo zápisem do prvních tříd.

MgA. Dagmar Bradová, v souvislosti s využíváním aplikace PřihlásímSe na ZUŠ, kde působí jako ředitelka, píše:

"Naše ZUŠ vyhlašuje termíny talentových zkoušek v měsíci dubnu. Talentové zkoušky se potom konají na přelomu května a června. Každým rokem přichází přibližně 130 zájemců. Ti se rozdělí do oboru hudebního, výtvarného a tanečního a také do čtyř poboček. Talentové zkoušky jsou platné pro všechna pracoviště – pobočky."

Pohled rodičů před dvěma roky

„Zuška vyhlásila termíny talentových zkoušek. Budu si muset vzít v práci na odpoledne volno. Talentovky začínají už ve 14 hodin. Raději přijdeme dřív. Učitelé i paní ředitelka byli připraveni včas, ale než na nás přišla řada, než jsme vyplnili potřebné údaje a než jsme se dostali do třídy na zkoušku, tak to trvalo dvě hodiny. Bylo nám nabídnuto, že můžeme čekat v sále, ale stáli jsme raději na chodbě. Chtěli jsme si kontrolovat pořadí. Ještě, že jsme dnes přišli jen s Honzíkem. Honzík je živé dítě, museli jsme ho krotit a napomínat. Dvě hodiny čekání jsou opravdu hodně. Kdyby tu byla ještě mladší Maruška, nevím, jak bysme to zvládli. Škoda, že fungovala jen jedna komise. Ale chápu, že v zušce nevěděli, kolik zájemců přijde.“

A nyní?

„Zuška vyhlásila termíny talentových zkoušek. Musím být do 16 hodin v práci. Na zkoušku bychom mohli až v 16.30 hod. S předstihem jsme si doma přes www stránky zušky vybrali termín a čas, který nám vyhovoval. Doplnili jsme také potřebné údaje pro Honzíka a také Marušku. Ta si celý den prozpěvuje a tak by to mohla také vyzkoušet. Obratem jsme dostali potvrzovací email. V ZUŠce jsme byli včas. Bylo nás na tuto dobu 6 zájemců. Šipky nás dovedly do sálu školy. Tam nás přivítala paní ředitelka, informovala nás o nabídce výuky, o jejím průběhu, o školním vzdělávacím programu. Zodpověděla také naše dotazy. Dostali jsme vyplněný formulář s údaji, které jsme elektronicky vyplnili doma. To jsme zkontrolovali a podepsali. Děti si zatím prohlédly výstavu obrázků žáků výtvarného oboru. Potom jsme odešli na vlastní zkoušku. Učitelé o nás věděli, zkoušelo se ve třech třídách. Čekali jsme 10 minut. Vše proběhlo v klidu a pohodě.“